01

Khách Sạn Orchids

  • Loại dự án: Khách sạn & Resort
  • Khu vực: Hồ Chí Minh

Công trình tiêu biểu