01

Khách Sạn Thiên Thanh – Phú Quốc, Kiên Giang

  • Loại dự án: Khách sạn & Resort
  • Khu vực: Phú Quốc

Công trình tiêu biểu